Välkommen till förvaltningen för följande fastighetsbolag:

Fastighets AB Strömtornet

Fastighets AB Ritsaren

 

Lägenheter
Strömtornet
  Lokaler
Ritsaren

Vi har 3 bostadsfastigheter i områdena, Haga, Oxelbergen samt Klingsberg.

Totalt fördelat på 76 lägenheter
 

Vår industrifastighet återfinns på Butängen närmare bestämt Industrigatan/Linnégatan.

Lokalen omfattar, butik, kontor samt lager, totalt 2565kvm.
Våra lediga lägenheter återfinner du på www.bovision.se  


Lediga lokaler återfinner du på www.objektvision.se

 

Kontaktperson
Hans Zetterstrand
hasse.zetterstrand@stromtornet.se
011-366619
070-7886619


Välkommen för en kontakt när det gäller ett trivsamt boende och bra affärslokaler!